Shërbimet e ofruara:

 • Psikoterapi individuale (në shqip, anglisht dhe greqisht)
 • Këshillim individual
 • Diagnostikim/ vlerësim
 • Supervizim profesional për individë dhe staf të organizatave

Problematikat e mundshme:

 • Ankth i përgjithësuar
 • Krizat e panikut
 • Depresion
 • Ankth social
 • Fobi të ndryshme (nga lartësitë, ambjentet e mbyllura, insektet etj. )
 • Çrregullim i stresit post – traumatik
 • Çrregullim obsesiv – kompulsiv
 • Hipokondriaza/Somatizim
 • Çrregullime të personalitetit
 • Probleme me marrëdhëniet me të tjerët
 • Këshillim për prindërit
 • Skizofreni dhe psikoza të tjera
 • Çrregullime të hasura në adoleshencë etj.

Të gjitha bisedat me psikoterapistët janë tërësisht konfidenciale.

Pagesa: Çmimet variojnë sipas rastit.